Nová publikace

Radek Patloka:

Úvod do maďarské fonologie a morfologie nejen pro cizince

Kniha Úvod do maďarské fonologie a morfologie nejen pro cizince je příručkou k výuce maďarského jazyka. Seznamuje studenty (v neposlední řadě ale také představuje nepostradatelnou pomoc učitelům), se základními pojmy maďarské jazykovědy, základy fonetiky, fonologie a morfologie, a to v maďarském, tedy cílovém jazyce, což v současnosti odpovídá nejmodernějším trendům ve výuce cizích jazyků.

 

Pražská základní organizace
Svazu Maďarů žijících v českých zemích
a Maďarské kulturní středisko v Praze
Vás srdečne zvou na


Dny maďarské kultury v Praze

15. října 2005

16.00         ”Ty zatracený živote”

                Recitál Mátyáše Dráfiho, herce Divadla Jókaiho v Komárně,
                laureáta Ceny M. Jászai

19.00         ”Dopisy z Jižního Slovenska”
                Slavností program u příležitosti 50. výročí založení folklórního souboru Ifjú
                Szívek

Tradiční maďarské, slovenské, cikánské, židovské tance ze Slovenska:
   1. Župy Komárno – Ostřihom
   2. Nitranská župa
   3. Liptovská župa
   4. Zvolenská župa
   5. Gemerská a Kišhontská župa
   6. Župa Šároš
   7. Zemplínská župa
   8. Župa Abaúj

Choreografie-režie:
Dušan Hégli

Hudební režie a doprovod :
Lidová kapela souboru Ifjú Szívek

Místo konání:
Domovina KZ, v.o.s.
Na Maninách 32a, Praha 7 - Holešovice


21. října 2005

17.00         Zahájení


”Znaky”
   Vernisáž výstavy malíře Györgye Dolána
   Kurátor výstavy: Veronika Farkas, historička umění

”Porovnej se s nekonečnem”
   Přednáška u příležitosti 100. výročí narození významného představitele maďarské    epiky, Attily Józsefa
   Přednášející: Zoltán Sellei

”Je to jednoduché”
   Zhudebněné básně Attily Józsefa v podání dua ”Kicsi Hang”

Místo konání:
Maďarské kulturní středisko v Praze
Rytířská 25, Praha 1


Za laskavé finanční podpory:
Ministerstva kultury České republiky Nadace Illyés
Ministerstva národního dědictví, Budapešť


Sobota 7.květen 2005

Oslava a připomenutí 60.výročí od ukončení 2.světové války a osvobození Československa

10:00

    Uvítání hostů na radnici Obecního úřadu ve Zlaté Koruně

11:00    Zahájení pietního aktu k uctění památky obětí z     2.světové války
    Náves v Rájově u památníku

11:20


    Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském     hřbitově

12:30

    Kulturní program (první část)
    Vernisáž : ZRCADLENÍ ČASU
    György Buczkó,Endre Gaál – sklo,Antal Pázmándi –
    keramika
    Místo konání klášter Zlatá Koruna

13:30    Kulturní program (druhá část)
    Koncert dětského sboru CANTEMUS pod vedením     laureáta Kossuthovy ceny sbormistra Dénese Szabóa
    Místo konání zlatokorunský klášterní kostel Nanebevzetí     Panny Marie

    Dětský sbor Cantemus
    Na Základní škole Zoltána Kodálye v Nyíregyháze
    probíhá výuka hudby a zpěvu podle Kodályovy     metody od roku 1958. Vzniklo zde několik žákovských     pěveckých sborů, z nichž neúspěšnějším se stal soubor     Cantemus. Jeho vystoupení jsou zaznamenána na     gramofonových deskách, rozhlasových a televizních     nahrávkách. Koncertovali v mnoha zemích světa, od     Venezuely po Austrálii, od Kanady po Japonsko, od     USA po Koreu, a samozřejmě v řadě evropských zemí.     Řídili je světoznámí dirigenti, např. Leonard Bernstein,     Antal Doráti, Seiji Ozawa, Árpád Joó, Giuseppe Patane.     Na nejvýznamnějších světových soutěžích pěveckých     sborů získali přes 30 ocenění. V roce 1989 získali Velkou     cenu Nadace pro maďarské umění, v roce 1993 Cenu     Bély Bartóka – Ditty Pásztoryové.


      Po ukončení koncertu pro zájemce prohlídka kláštera     Zlatá Koruna

      Na závěr společenského odpoledne bude pořádána na     radnici obecního úřadu recepce.

Srdečně Vás zve Obec a Obecní úřad Zlatá Koruna


A Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége Teplicei Alapszervezete
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, organizační jednotka Teplice

Vás srdečně zve na:
1. MAĎARSKÉ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ JARO
v duchu česko – maďarské vzájemnosti


Záštitu převzali:  István SZABÓ, velvyslanec Maďarské republiky v Praze
                             Jaroslav KUBERA , primátor Statutárního města Teplice a senátor
                                                             PČR
                             Dieter RÖNSCH – předseda svazu Kunstbegegnung Internat.Dresden

ve dnech 12 – 28. května 2005

12.5.   Uctění památky a položení květin na hroby Maďarů,
           přestěhovaných do pohraničí ( Teplice a okolí ) po 2.světové válce
           Proslov: Gábor Tarnoczi – člen OJ Teplice
           Místo konání: Hřbitov Novousedlice – 16.00 hodin

16.5.   Vzpomínka na Ference Liszta - maďarského hudebního skladatele
           u příležitosti 152. výročí jeho pobytu v našem městě
           Hudební produkce z díla F.Liszta
           Úvodní slovo: Varga Katalin – členka OJ Teplice
           Účinkující: Lukáš Vytlačil a Patrik Czuczor -studenti Konzervatoře Teplice
           Místo konání: Restaurace Gastrotep Proboštov – 16.00 hodin

24.5.   Ekonomický seminář na téma „Současná ekonomická situace Maďarska“
           s možností navázání styků mezi českými a maďarskými podnikateli
           Moderuje: Dr. F.Kulina – předseda OJ Teplice
           Místo konání: Restaurace Gastrotep Proboštov – 15.00 hodin

26.5.   Mezinárodní seminář k současným kulturně- společenským vztahům
           mezi: Svazem KUNTSBEGEGNUG INTERNATIONAL DRESDEN
           UNII výtvarných umělců ČR
           Přednášející: Dieter Rönsch, předseda SKD – SRN
                                 Ondřej Pisch , předseda UVU Teplice
           Místo konání: Restaurace Gastrotep Proboštov – 17.30 hodin

28.5.   Zahájení 851. lázeňské sezóny
           Vystoupí maďarský folklorní taneční soubor : ÖVES
           Doprovází kapela: „SOMOS„
           Místo konání: Teplice Šanov – Mušle – 13.00 hodin

           Vystoupení maďarské cimbálové muziky - pod vedením primáše Ernő Kiss
           Místo konání: Teplice- Trnovany, Městské sály – 18.00 hodin

           2. TEPLICKÝ MAĎARSKÝ MAJÁLES
           K tanci a poslechu hrají:
           PM BAND – maďarsko- česká skupina, pod vedením Pála Mészárose
           maďarská cimbálová muzika Ernő Kisse
           Místo konání: Teplice- Trnovany, Městské sály – 20.00 hodin


Poděkování partnerům:
           Ministerstvo kultury ČR
           Maďarské kulturní středisko Praha
           Nadace Rákóczi
           Nadace Illyés
           DUNA TV Budapešť
           KUSTBEGEGNUNG Drážďany
           Statutární měst Teplice
           Dům kultury Teplice
           Konzervatoř Teplice
           Okresní hospodářská komora Teplice
           AVU Teplice