A SZÖVETSÉG > Bemutatkozunk

Magyarok Csehországban...


Csak az első Csehszlovák Köztársaság létrejöttének idejétől vannak feljegyzések arról, hogy magyar kivándorlók telepedtek meg a mai Csehország területén. Főleg a magyar értelmiség vándorolt ki Kárpátaljáról és Szlovákiából. Fő céljuk Prága volt, ahol magyar kuturális egyleteket hoztek létre, mint pédául a Szent György egyetemi kört (1925) vagy a baloldali Sarló mozgalmat. (1928). A második világháború után, a köztársasági elnök által kiadott nyilatkozat alapján, minden magyar nemzetiségű személy elvesztette csehszlovák állampolgárságát. A Csehszlovák politika képviselői, a szlovákiai magyar lakosság egy részét Magyarország területére, más részét a cseh határvidékekre igyekeztek kitelepíteni. A legnagyobb mértékben a magyar kisebbség száma a 60-as években növekedett. Főleg munkáért és tanulmányok végett vándoroltak ki. Annak ellenére, hogy a Cseh Köztársaságba bevándorló magyarok száma ma már igen csekély, jelenleg mégis 15 ezer magyar nemzetiségű személy él itt. 80 százalékuk Dél-Szlovákiából származik és többségük vegyes házasságban él.

 

...és a CsMMSz

 

A CSMMSZ a csehországi magyar közösség legnagyobb országos szervezete, amely 1990. február 24-én alakult. A szövetség küldetésének fő célja a csehországi magyarok összefogása, az anyanyelv, a nemzeti hagyományok és a nemzeti öntudat ápolása és fejlesztése. További céljai között szerepel a magyar kultúra megismertetése a cseh polgárokkal.

 

A szervezetnek alapulása óta 6 alapszervezete alakult. A Litoměřice-i tagszervezet sajnos 2007. december végével megszűnt. A Magyar Kulturális és Információs Centrum-ot is működtetető Brünni tagszervezet önálló jogi alanyisággal rendelkező tagszervezet.

 

 

 

Csehország térképe és a CsMMSz tagok száma a nagyobb városokban

 (magyar lakosok száma) – a 2001-es népszámlálás adatai 

 

 

A számos rendezvény (Magyar Kulturális Napok, bálok, klubestek, konferenciák, művelődési tábor) szervezése mellett a CsMMSz kiadói tevékenységet is folytat. A Prágai Tükör (1991-től jelenik meg) és a Brünni Magyar Futár (1995-től jelenik meg) időszakos lapok.

 

A CsMMSz a csehországban működő, különböző magyar kulturális, társadalmi, politikai, szakmai és érdekvédelmi szervezetek nagy részének támogatója, „ernyőszervezete”. Ez a honlap az egyes CsMMSz tagszervezetek működésén és az aktualitásokon kívül alapinformációkkal szolgál ezeknek (de nem csak ezeknek) a szervezeteknek a működéséről is – ezzel segítve a könnyebb tájékozódást.  

created by wision