AKTUÁLIS

OSTRAVA

2019-06-19
Megemlékezés Esterházy Jánosról [tudósítás]

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban

 

Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború alatti vezető politikusára emlékeztek június 15-én szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban csehországi, szlovákiai és a magyarországi magyarok.

 

Az idén immár 22. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték.

 

Az ünnepség Olmützben kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére; ezt Balga Zoltán, a Prágai Magyar Plébánia plébánosa celebrálta.

 

A mírovi egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen Boros Miklós prágai magyar nagykövet, a csehországi és a szlovákiai magyar szervezetek képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél. Szintén koszorúzott a síremléknél Mírov polgármestere is.

 

Esterházy János a két világháború közötti időszakban, majd a

második világháború idején küzdött a szlovákiai magyarok

megmaradásáért és jogaiért. A második világháborúban, az akkori

fasiszta szlovák állam törvényhozásában - a szlovák parlament

egyetlen magyar képviselőjeként - nem szavazta meg a zsidók

deportálását elrendelő törvénytervezetet.

 

A második világháború után letartóztatták, majd a csehszlovák

hatóságok átadták a szovjet titkosszolgálatnak. A Szovjetunióban

koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélték, és egy szibériai táborba küldték. A szlovák Nemzeti Bíróság 1947-ben távollétében halálra ítélte, a vád szerint a fasizmussal való együttműködésért. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták Csehszlovákiának. Ott elnöki kegyelemmel halálos ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették, de ebbe nem számították bele a szovjet fogságban töltött időt.

 

A súlyosan beteg Esterházy a mírovi várbörtönben halt meg 1957.

március 8-án. Mivel 2007 őszéig nem volt ismert, hol temették el,

illetve hová kerültek hamvai, a csehországi magyarok 1998-ban

magyarországi segítséggel jelképes síremléket állítottak neki a helyi rabtemetőben.

 

Cseh történészek - az Esterházy család kérésének eleget téve -

később kiderítették, hogy Esterházy János urnája a prágai Motol

köztemető közös sírjában található. Neve 2011 őszén felkerült a motoli emlékműre.

 

Esterházy Jánost mindmáig sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván.

 

A megemlékezésről riportot készített a közszolgálati Cseh Televízió is, amelyet a Sousedé magazin keretében fognak bemutatni.

 

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619001.jpg

1 Balga Zoltán misézett

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619002.jpg

2 A mise rásztvevői

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619003.jpg

3 Kezdődik a megemlékezés Mírovban

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619004.jpg

4 Boros Miklós nagykövet főhajtása

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619005.jpg

5 Osztravai fiatalok

 

http://csmmsz.org/csmmsz.org/files/20190619006.jpg

6 Emlékezés a temetőben

created by wision