www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/2 tartalom

PRÁGAI TÜKÖR 2006/2

Bemutatkozik

:: a Prágai Tükör 2006/2. száma «

Megbeszéltük

:: „A CsMMSz tevékenységének súlypontja az alapszervezetekre esik…” - Beszélgetés Hyvnar Annával, a CsMMSz új elnökével

Nyelvekről-nyelvünkről

:: Bíró Ferenc: Adalékok a csehországi magyar „deákok” írásbeli kommunikációjához

1-2 könyv

:: G. Kovács László: Mit mutat a tükörkép? (Richard Pražák: Maďarsko)
:: Ladislav Soldán: Egy igazi családi próza (Hana Pražáková: Dobrý den Brno)

1-2 szemelvény

:: Részletek Hana Pražáková: Dobrý den Brno (Jó napot, Brünn) c. könyvéből

Kincsásás

:: Berkes Tamás: Josef Macůrek és a magyar történetírás
:: Újváry József: Cseh könyv a magyarok történetéről (Josef Macůrek: Dějiny Maďarů a uherského státu)

Egy kis irodalom

:: Válogatás Ady Endre publicisztikai írásaiból
:: Kovács András Ferenc: Hadd-el-Kaf magyarab költeményeiből

Történelmünk

:: Szentandrási Tibor: Egy konzervatív politikus emberi példája a totalitárius diktatúrákban - Esterházy János
:: Dr. Kálmán Károly: Egy cseregyerek emlékei

Aktuális

:: Bemutatjuk a Robert Bosch Alapítvány Theodor Heuss Kollégiumát
:: Szarka Szilvia: „Ahol határok vannak, oda hidakat kell építeni” - Szeminárium a nemzetek közötti konfliktusokról. Komárom, 2006. április 2-7.

Kultúrák találkozása

:: Szilvássy József: Oázis a szellemi sivárosodásban - A pozsonyiból közép-európai kiadóvá emelkedett Kalligram Könyvkiadóról
:: Remények veszendőben - Beszélgetés Szigeti Lászlóval, a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó igazgatójával
:: Zádor Margit: Amerika gyalogszerrel, szeniorszemmel - I. rész

Szemelvények a cseh irodalomból

:: Zádor Margit: Hana Bělohradská
:: Hana Bělohradská: Baleset

:: Cseh resumé «

:: Angol resumé «

:: E számunk szerzői «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2006/2

Dokumentumok

:: A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége VIII. küldöttközgyűlésének határozata

Szervezeti mozaik

:: Kokes János Zoltán: Hyvnar Anna a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének új elnöke
:: Weszely Éva: Koszorúzási ünnepség Prágában
:: Rónai Katalin: Összhang - 2006
:: Trosko Zoltán: Egy koszorúzás emlékképei - Zlatá Koruna-Rájov, 2006

AED-mozaik

:: Ambrus Tünde: Csehországi turnén a NYEKK

Környékünk

:: Detáry Attila: Európa Kulturális Fővárosa - 2010

Magántörténelem

:: Poljaková Taána: Családi históriák

Gyerekoldalak

:: Moravcsík Tímea összeállítása