www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2003/3 tartalom

PRÁGAI TÜKÖR 2003/3

Bemutatkozik

:: a Prágai Tükör 2003/3. száma «

Nyelvekről - nyelvünkről

:: Eőry Vilma: A csehországi magyarok nyelvhasználata 4.
:: Bíró Ferenc: Anyanyelvünk új jelenségei a mai magyar kommunikációban
:: Lintner Anita: Cseh településnevek a két világháború közti csehszlovákiai magyar sajtó nyelvében

2-3 könyv

:: Szabómihály Gizella: Az etnikai kisebbségek nyelve és identitása «
:: Jiří Nekvapil: A bizalom kialakítása és növelése a Kárpát-medencében
:: Kocur László: Cseh irodalomtörténet - magyarul «

Aktuális

:: Berkes Tamás: A cseh barokk új interpretációi
:: Zora Havičková: Szlovákia történelmi mérföldkövei a XX. században

Nobel-díj

:: Jiří Zeman: Még egyszer a Sorstalanságról

Egy kis irodalom

:: Kertész Imre: Sorstalanság (részlet)
:: Krúdy Gyula: Szindbád (részlet)

Kultúrák találkozása

:: Szabó G. László: Kötéltánc - Juhász Kata kettős énje (interjú)
:: Martin J. Švejda: Hóhérok hava - egy parádés színpadi látványosságról «
:: Szilvássy Katalin: Sírt s kacagott a szó, s az ének (beszélgetés Szvorák Kati népdalénekessel és Tóth Zsóka szavalóművésszel

Köztünk élnek

:: Cs. Molnár János: Prof. ThDr. Csémy Lajos nyolcvan éves

Szemelvények a cseh irodalomból

:: Zádor András: Jiří Weil
:: Jiří Weil: Színek

Cseh resumé

Angol resumé

E számunk szerzői «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2003/3

Események

:: Sviták Karin: Iglice - egy új egylet születése «

Arcképcsarnok

:: Weszely Éva: Látogatóban Eöllös Györgynél, a špičáki Sirotek szálló tulajdonosánál «

Szervezeti mozaik

:: Kolář Edit: Családosok hétvégéje
:: Kulina Ferenc: A tepliceiek tavasza
:: Rónai Katalin: Egy városról, ahol kihajtott a Vadrózsa
:: Poljaková Taána: „Irány Klokočov!”

Magyar származású Nobel-díjasok

:: Palágyi István György: Az első magyar származású Nobel-díjas

Támogatóink

:: Csandal Zsolt: Beszélgetés Jankovics Lászlóval

Böngészde

:: Sziszüphosz téli utazása (Lidové Noviny)
:: Esterházy Jánosra emlékeztek (Új Szó)